lt
lt
Prekių krepšelis Pirkti

Prekių nėra

Turi būti nustatyta Pristatymas
Prekių kaina
0,00

Pirkti

Prekė sėkmingai pridėta į krepšelį
Kiekis
Viso
Krepšelyje yra 0 prekė (-ės). Krepšelyje yra 1 prekė.
Prekės viso
Viso pristatymas  Turi būti nustatyta
Viso
Pereiti prie apmokėjimo Tęsti apsipirkimą

Interneto svetainės www.gymon.lt privatumo politika

1. BENDRA INFORMACIJA IR KAM SKIRTA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės GymON.lt, GymON.eu, GymON.de, GymON.co.uk (toliau – GymON arba Svetainė) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Ši privatumo politika skirta visiems GymON lankytojams, tiems, kurie Svetainėje registruojasi, atlieka prekių užsakymus, įsigyja prekes, pateikia užklausas ar užsisako naujienlaiškius.

Jūsų duomenų valdytojas yra UAB „Vilkyškių pieninė“, juridinio asmens kodas 277160980, adresas Prano Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgiai, Lietuva, el. p. info@vilvi.eu , tel. +370 441 55330 (toliau – Bendrovė) Laikome, kad Jūs tinkamai susipažinote su šios Svetainės Privatumo politika ir sutinkate, kad Bendrovė tvarkytų Jūsų pateiktą informaciją, įskaitant ir asmens duomenis tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir jos funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti.

Bendrovė gerbdama Jūsų privatumą ir Jūsų asmens duomenų apsaugą, deda visas įmanomas pastangas, kad būtų užtikrintas Svetainėje tvarkomų Jūsų asmens duomenų ir kitos informacijos saugumas ir konfidencialumas.

Bendrovė pasilieka sau teisę savo nuožiūra keisti Privatumo politikos nuostatas. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Atsižvelgiant į tai, Jūs, lankydamasis Svetainėje, turite pareigą įsitikinti, kad yra susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus pateikta Svetainėje, ir toliau naudodamasis Svetainės teikiamomis paslaugomis sutinkate su šiais pakeitimais.

 
2. KAS YRA ASMENS DUOMENYS IR KAIP JIE YRA TVARKOMI?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie Jus, iš kurios būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę pagal vardą, pavardę, asmens kodą, buvimo duomenis ir IP adresą bei kitus Jūsų asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Bendrovė Jūsų pateiktus bei su Svetainės funkcionavimu susijusius asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko griežtai laikydamasi teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamas technines ir organizacines priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

 
3. KOKIE ASMENS DUOMENYS IR KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOMI

3.1. Svetainėje asmens duomenys tvarkomi elektroninės prekybos, t.y. sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, tam kad priimti užsakymus ir Jūsų užsakymu išsiųsti prekes. Šis tikslas apima ir Jūsų asmens duomenų tvarkymą užsiregistruojant Svetainėje, t.y. pasirengimo sudaryti sutartį etapą. Įsiregistravus į Svetainę, yra galimybė elektroniniu būdu Bendrovei pateikti užsakymus ir įsigyti Svetainėje talpinamas prekes.

Šiuo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris), prekių pristatymo adresas, informacija apie užsakymus, jų istorija, prisijungimo duomenys (IP adresas, jungimosi informacija, aktyvumas). Asmens duomenys tvarkomi ir tam, kad susisiekti su Jumis dėl atliktų užsakymų ar kitų susijusių klausimų.

Svetainėje elektroninės prekybos tikslu gali būti tvarkomi juridinių asmenų atstovų asmens duomenys. Tvarkomi registracijos formoje nurodomi duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, prekių pristatymo adresas), prisijungimo duomenys (IP adresas, jungimosi informacija, aktyvumas), taip pat duomenys, susiję su pateiktais užsakymais, jų istorija. Asmens duomenys tvarkomi ir tam, kad susisiekti su Jumis dėl atliktų užsakymų ar kitų susijusių klausimų.

Duomenys elektroninės prekybos tikslu saugomi trejus metus po paskutinio užsakymo arba trejus metus po registracijos, jei nebuvo užsakymo fakto, bet ne ilgiau nei galioja registracija.

3.2. Siekiant naudojimąsi Svetaine padaryti kuo paprastesnį ir patogesnį, galime vykdyti savo veiklos analizę, ir šiuo tikslu galime analizuoti bei tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus paskyroje bei duomenis, susijusius su Svetainės naudojimu..

3.3. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

Jei sutikote būti informuotas apie asmeninius pasiūlymus, akcijas, nuolaidų kodus bei kitas naujienas, naudosime Jūsų el. pašto adresą ir telefono numerį bendrai ir/arba individualizuotai informacijai apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti el. paštu, telefonu, ir šiais tikslais susisieksime su Jumis. Sukaupta informacija bus naudojama tik paminėtu tikslu.

Teikiant bendrus rinkodaros pasiūlymus, Jums bus siunčiama bendro pobūdžio informacija, o teikiant individualizuotą informaciją, galime Jus skirstyti į kategorijas, pagal Jūsų pateiktus duomenis, Jūsų užsakymus, jų istoriją, Jūsų elgseną svetainėje).

Jūsų el. pašto adresą ar telefono numerį galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį ar susisiekti su Jumis telefonu.

Duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminas – kol neatšaukėte savo sutikimo, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų registracija Svetainėje.

Galite atsisakyti mūsų siunčiamo naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu info@gymon.eu arba naujienlaiškio apačioje paspaudę esančią nuorodą. Atsisakyti gauti pasiūlymus taip pat galite paskambinę šiuo telefonu: +370 441 55330.

3.4. Jeigu norite susisiekti ir gauti papildomos informacijos, tai galite padaryti pateikdamas užklausą Bendrovės Svetainėje ir nurodydamas savo vardą bei elektroninio pašto adresą, kad Bendrovė žinotų, kokiu el. pašto adresu Jums pateikti prašomą informaciją. Jūsų prašymų ir paklausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys bus saugomi Bendrovėje tol, kol bus tinkamai išnagrinėta Jūsų pateikta informacija ir atsakyta į Jums rūpimus klausimus, bet ne trumpiau nei vienerius metus.


4. KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS? 

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą Bendrovės veiklą ir tinkamą paslaugų teikimą, Bendrovė gali Jūsų asmens duomenis atskleisti savo darbuotojams, vadybininkams, tiekėjams, subrangovams, paslaugų teikėjams, kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais, jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti, kurie yra nurodyti šioje Privatumo politikoje.

Taip pat Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie Bendrovės vardu ir nurodymais tvarko Jūsų asmens duomenis ir / ar turi prieigą prie jų, pvz., informacinių sistemų, kūrimą, priežiūrą ir palaikymą atliekantiems paslaugų teikėjams ir kitiems asmenims, kurie padeda Bendrovei tinkamai teikti Jums paslaugas, vykdyti tiesioginę rinkodarą. Šiuo atveju, Bendrovė imasi tinkamų priemonių, kad pasitelkti duomenų tvarkytojai, jiems patikėtus asmens duomenis tvarkytų tik Bendrovės nurodytais tikslais, atliktų tik tuos veiksmus, kuriuos Bendrovė jiems nurodė atlikti, užtikrintų tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones.

Bendrovė turi teisę perduoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, taip pat teismams. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti teisines paslaugas teikiantiems asmenims, kai šiuos asmens duomenis būtina atskleisti siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti Bendrovės teises ir teisėtus interesus.

5. KOKIAS TURITE TEISES?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti.
 • reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir / ar nepilni;
 • reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, jei atšaukiate savo sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas.
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti sus savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Bendrovė tiesiogiai persiųstų šiuos asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Svetainėje įdiegta funkcija „parsisiųsti duomenis“ arba „prašyti duomenų“. Pirmuoju atveju informacija Jums bus pateikta Svetainėje, antruoju – išsiųsta Jūsų nurodytu el. paštu. Naudojantis šia funkcija Jums bus pateikta informacija, kurią Bendrovė saugo apie Jus: Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, informacija apie naujienlaiškio prenumeratą, profilio sukūrimą ir kita informacija. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Svetainėje taip pat įdiegta funkcija „ištrinti mano asmens duomenis“ – naudojantis šia funkcija bus ištrinti Jūsų paskyros duomenys, išskyrus tuos duomenis, kurių saugojimą nustato teisės aktai.

Jeigu ketinate įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į Bendrovę el. paštu duomenuapsauga@vilvi.eu. Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Todėl ketindamas siųsti prašymą Bendrovei, privalote teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Bendrovė Jūsų prašomą informaciją suteiks nemokamai per vieną mėnesį, tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Jeigu Jūs manote, kad Bendrovė netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis ar netinkamai įgyvendina, ar neįgyvendina Jūsų teises, visų pirmą kreipkitės į Bendrovę ir Bendrovė yra pasirengusi visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su Jumis. Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkina Bendrovės atsakymas, tai Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, ada@ada.lt.

6. KOKIOS JŪSŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS?

Jūs, naudodamasis Svetainės teikiamomis paslaugomis, prisiimate visą atsakomybę už pateikiamų savo asmens duomenų teisingumą ir tikslumą. Jūs, teikdamas asmens duomenis (pvz., pildydamas užklausos formą), prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo galinčius kilti Bendrovei ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.

Pasikeitus Jūsų nurodytiems asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Jūs turite nedelsiant pakeisti ir / ar papildyti savo pateiktus asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją.

 
7. KOKIAS TEISES TURI BENDROVĖ?

Bendrovė turi teisę kreiptis į Jus telefonu ar elektroniniu paštu dėl Jūsų atlikto užsakymo arba atsakyti į Jūsų pateiktą klausimą ar nusiskundimą.

Bendrovė turi teisę neleisti naudotis Svetaine tuo atveju, jeigu esate jaunesnis nei 14 metų.

Kuomet Bendrovė abejoja pateiktų asmens duomenų, ar kitos susijusios informacijos teisingumu, turi teisę prašyti šiuos duomenis, ar kitą susijusią informaciją patikslinti ir / ar papildyti.

Bendrovė turi teisę siųsti informacinius pranešimus apie pasikeitusias Svetainėje teikiamas paslaugas ir / ar jų sąlygas bei kitą su Bendrovės veikla susijusią ir Jums būtiną žinoti informaciją.

Bendrovė deda visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą ir tolimesnį jos funkcionavimą, tačiau neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo, kuomet tam įtakos turi nuo Bendrovės nepriklausomi veiksniai.

 
8. KAIP BENDROVĖ RŪPINASI JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMU? Rekomendacijos dėl saugumo užtikrinimo

8.1. Bendrovė naudoja tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Šiuo atveju Bendrovė užtikrina griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų ir suteikia prieigą tiems Bendrovės darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų darbui atlikti bei stebi kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Bendrovė prieigą prie asmens duomenų užtikrina tinkamo lygio slaptažodžiais ir sudaro konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

Siekdami, kad jūs žinotumėte, pranešame, jog tam, kad galėtume užšifruoti jūsų mums siunčiamus asmens duomenis ir kitą įslaptintą informaciją, mes naudojame standartinį šifravimo perduodant duomenis internetu kriptografinį protokolą SSL (angl. secure sockets layer). Be to, mes dedame visas pastangas, kad atsiradus naujovėms, technologija būtų atitinkamai atnaujinta ir taip užtikrintume galimą aukščiausią jūsų asmens duomenų saugumo lygį.

8.2. Nors ir dedame visas, kokias tik galime, pastangas užtikrinti jūsų siunčiamos informacijos apsaugą ir saugumą, kartu rekomenduojame, kad ir jūs naudotumėtės privačiu prieigos prie interneto kanalu. Jei naudojatės viešuoju kompiuteriu arba jungiatės per bendrą viešąjį tinklą, visada įsitikinkite, kad pasibaigus prisijungimo seansui, tikrai išsiregistravote, o užbaigę užsakymą arba seansą, prieš nueidami nuo kompiuterio uždarykite visus naršyklės langus. Šios priemonės užtikrins, kad jūsų asmens duomenų nebus galima paimti iš to kompiuterio, kuriuo jūs naudojotės.

Be to, labai svarbu, kad niekam neatskleistumėte savo slaptažodžių. Atminkite, kad bet koks asmuo, kuris žino jūsų slaptažodį arba gali jį pamatyti, galės bet kada prisijungti prie jūsų paskyros taip, tarytum būtų pagrindinis naudotojas. Todėl tikslinga kiekvienai interneto paskyrai sukurti kitokį slaptažodį.

Tais atvejais, kai jūsų reikalauja sukurti ar pasirinkti slaptažodį, rekomenduojame nenaudoti įprastų žodyno žodžių arba lengvai atspėjamų sąvokų, pavyzdžiui, savo vardo, adreso, gimimo datos ar kitų asmens duomenų, kuriuos būtų galima nesunkiai nustatyti. Galiausiai, siekiant užtikrinti nuolatinį saugumą, tikslinga reguliariai keisti savo slaptažodį.

 
9. KUR KREIPTIS, JEIGU JUMS KYLA KLAUSIMŲ?

Dėl iškilusių klausimų galite kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu duomenuapsauga@vilvi.eu, telefonu +370 441 55330.

SLAPUKAI (angl. COOKIES)

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių.

KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

KOKIOS NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ RŪŠYS?

Būtinieji Slapukai - tai Slapukai reikalingi tinkamam Svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie Svetainėje susikurtos Paskyros.

Analitiniai / veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui.

Funkciniai Slapukai - tai Slapukai naudojami Svetaine pakartotinai besinaudojančio Vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti Svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.

Reklaminiai / Trečiųjų šalių Slapukai – su šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi Svetaine pritaikoma Vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui.

KAIP AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" (TOLIAU - BENDROVĖ) NAUDOJA SLAPUKUS?

www.gymon.lt naudoja slapukus, kad surinktų Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus.

„Google Analytics“ ir „Hotjar“ slapukai leidžia Bendrovei stebėti svetainės srautus ir vartotojų veiksmus svetainėje – Bendrovė šiuos duomenis naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį.

„PrestaShop“ slapukas yra naudojamas svetainės funkcionalumui palaikyti. Jis leidžia svetainės valdytojui susieti Jūsų veiksmus su naršyklės seansu, kuris, atitinkamai, prasideda ir baigiasi, kai Jūs atidarote ir uždarote naršyklės langą.

„Google AdWords“ ir „Adform“ naudojama tinklapio reklamos analitinė paslauga, skirta konversijų stebėjimui. Kaskart, kai svetainės lankytojas spusteli pateiktą skelbimą, „Google AdWords“ ir „Adform“ įdeda konversijos stebėjimo slapuką į lankytojo kompiuterio standųjį diską (vadinamą „konversijos slapuku“). “Google Adwords” ir „Adform“ teikia neindikuojamą informaciją apie Jus ir Jūsų naršymo įpročius remarketingo tikslams.

„Facebook“ reklaminiai slapukai, kurie leidžia rodyti reklamas svetainės lankytojams pagal tai, kuriuose puslapiuose Jūs lankėtės, kokius pasirinkimus atlikote, tokiu būdu naudojama išmatuoti internetinio marketingo kampanijų efektyvumą, atlikimo kokybę, siekdami įvertinti reklamos veiksmingumą ir pateikti Jums tikslius skelbimus bendradarbiaujantiems reklamuotojams, bei rodyti Jums atitinkamą reklamą.

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje. Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

KAS TURI PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ DUOMENŲ?

Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Bendrovės partneriai, kurie teikia Bendrovei interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba Bendrovės svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.

„Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti čia: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Prieigą prie slapukų turi partneriai „Google AdWords”, “Adform”, “Hotjar”, “Facebook” ir Prestashop.

KIEK ILGAI BENDROVĖ IŠSAUGO DUOMENIS?

Bendrovė naudoja surinktus duomenis analizei iki trejų metų.

Slapukai paprastai galioja trumpai, priklauso nuo slapuko tipo (apsilankymo sesiją, vieną minutę, valandą, dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki penkerių metų.

JŪSŲ TEISĖS IR KAIP GALITE JOMIS PASINAUDOTI

Susisiekę su Bendrove el. paštu duomenuapsauga@vilvi.eu arba kitais nurodytais Bendrovės kontaktais, galite pasinaudoti savo teisėmis, taip pat ir susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu panaudojant slapukus. Prašymą turėtumėte pateikti kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę.

Jūsų teisės:

 • susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
 • jei taikytina, atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • jei taikytina – teisę į duomenų perkeliamumą.

Kai kuriais atvejais Jūs galite turėti teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Jums paprašius, Jūsų asmens duomenys bus ištrinami, Bendrovė išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius.

KAIP VALDYTI SLAPUKUS?

Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti pagal savo pageidavimus. Daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

SLAPUKŲ VALDYMAS JŪSŲ NARŠYKLĖJE?

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai arba visiškai neveiks naršymas svetainėje. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų interneto svetaine.

PASIRINKIMAS NESEKTI

Technologija „nesekti“ suteikia lankytojams galimybę neleisti jų sekti interneto svetainėse jokiais tikslais, be kita ko, analizei, reklamai ir socialinių platformų reikmėms. Kaip savo naršyklėje įjungti parinktį „nesekti“:

Arba apsilankę čia:

TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite kreiptis į Bendrovę el. paštu duomenuapsauga@vilvi.eu. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba galite kreiptis į teismą.


Ar norėtum apie GymON akcijas ir specialius pasiūlymus sužinoti pirmas?
Prenumeruok naujienališkį ir nieko nepraleisi – įvesk savo el. pašto adresą ir spausk “Registruotis”!